zhp.pl

Start Aktualności Czerwcowa zbiórka Centralnej Komisji Rewizyjnej

Czerwcowa zbiórka Centralnej Komisji Rewizyjnej

UDOSTĘPNIJ
, / 749

 

W dniach 16-17 czerwca 2012 r. w Warszawie odbyło się XII plenarne posiedzenie Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP. Na posiedzeniu komisja przyjęła analizy i wnioski z analiz sprawozdań finansowych Głównej Kwatery ZHP i wszystkich jednostek podległych, sporządzonych przez zespoły CKR. Ponadto komisja zapoznała się z informacją zespołu nadzoru właścicielskiego CKR wobec spółek i fundacji o bieżącej kondycji finansowej i planowanych przedsięwzięciach, informacją z przeprowadzonej kontroli rozliczania dotacji za 2011 r., informacją dotyczącą bieżącego monitoringu kondycji finansowej GK ZHP i chorągwi za pierwszy kwartał 2012 r. 

   

Następnie, po ocenie sprawozdań, wysłuchaniu członków Głównej Kwatery ZHP oraz dyskusji, Centralna Komisja Rewizyjna ZHP udzieliła jednomyślnie absolutorium za 2011 rok wszystkim członkom Głównej Kwatery ZHP.

   

hm. Anna Piekarz
wiceprzewodnicząca Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się