zhp.pl

Start Aktualności Zakończenie drugiego dnia Zjazdu

Zakończenie drugiego dnia Zjazdu

UDOSTĘPNIJ
, / 842

Około godziny 1.00 w nocy (już 4 grudnia) zakończyły się obrady drugiego dnia 37. Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP. Dzień ten, który rozpoczął się częścią uroczystą – wręczeniem odznaczeń i przemówieniami oficjalnych gości – zdominowany został dwiema kilkugodzinnymi dyskusjami: nad uchwałą programową i uchwałą strategiczną,

Uchwała programowa na najbliższe lata przyjęta 71 głosami przeciwko 70 była poddana głosowaniu po raz drugi, gdyż na sali nie było części delegatów. W trakcie reasumpcji głosowania delegaci na zjazd odrzucili projekt uchwały.

W godzinach nocnych delegaci zaakceptowali projekt strategii ZHP na lata 2012-2017.

W niedzielę od godz. 8.30 zjazd kontynuować będzie obrady. Najważniejszym tematem będzie dokonanie zmian w Statucie ZHP.

hm. Adam Czetwertyński

instruktor Biura GK ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się