zhp.pl

Start Aktualności Wędrówka Światła 20 grudnia

Wędrówka Światła 20 grudnia

UDOSTĘPNIJ
, / 823

We wtorek 20 grudnia harcerze i harcerki z Chorągwi Stołecznej wraz z instruktorami Głównej Kwatery ZHP roznosili Betlejemski Ogień do wielu instytucji centralnych. Tego dnia najważniejsze były: kancelaria Premiera RP i siedziba Senatu.

Premier Donald Tusk przyjął Betlejemskie Światło Pokoju z rąk naczelniczki ZHP hm. Małgorzaty Sinicy. W uroczystości towarzyszyli premierowi ministrowie nowego rządu.
– To światło będzie nam wszystkim Polakom bardzo potrzebne też w 2012 roku. Nikt nie wie, jaka przed nami przyszłość. W takich trudnych, skomplikowanych czasach światło jest tym cenniejsze – powiedział szef rządu. – Światło, taką mam nadzieję, będzie też rozświetlało nasze serca i nasze umysły tak, żebyśmy jako ludzie, którzy biorą na siebie pewne ciężary, pewne obowiązki, odpowiedzialność, żebyśmy prowadzili sprawy i ludzi zawsze w jasną stronę – powiedział premier po odebraniu Światła i podpisaniu się na harcerskiej bombce bożonarodzeniowej.

Odbyło się też tradycyjne spotkanie opłatkowe senatorów i pracowników Kancelarii Senatu podczas którego naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica i skarbnik ZHP hm. Lucjan Brudzyński wraz z delegacją harcerek i harcerzy wręczyli marszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi lampion z Betlejemskim Światłem Pokoju. Spotkanie miało charakter tradycyjnej wigilii podczas której ksiądz Paweł Powierza odczytał fragment Pisma Świętego. Klimat spotkania dopełniały dźwięki kolęd w wykonaniu Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Wilenka z Wilna.

W Polskim Radiu wigilia odbyła się przy dźwiękach kwartetu smyczkowego, a fragmenty Biblii zostały przepięknie wyrecytowane przez aktora Teatru Polskiego Radia Andrzeja Ferenca. Światło odebrał od harcerek z Pruszkowa prezes zarządu Andrzej Siezieniewski.

Radosne spotkanie miało miejsce u Rzecznika Praw Dziecka, gdzie prócz pracowników w wigilii uczestniczyło też wiele dzieci. Płomień z Betlejem przekazała rzecznikowi Markowi Michalakowi phm. Joanna Stefaniak, która podkreśliła w swoich życzeniach, że jest to płomień nie tylko inspirujący do dobrych czynów, ale także ogrzewający i dający poczucie bezpieczeństwa, tak ważnego w każdym rodzinnym domu.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak podczas uroczystej wigilii przyjął Betlejemskie Światło Pokoju od pwd. Justyny Sikorskiej. W uroczystości wzięli udział reprezentanci Hufca ZHP Grójec i Praga-Południe.

Harcerze z Hufca ZHP Grójec zanieśli Betlejemski Ogień do Komendy Głównej Straży Pożarnej. Gospodarzem strażackiej wigilii był komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.

W Komendzie Głównej Straży Granicznej z rąk zastępcy naczelnika ZHP hm. Krzysztofa Budzińskiego Światło otrzymał gen. bryg. SG Leszek Elas  W spotkaniu uczestniczyli harcerze z Hufca Warszawa Żoliborz na co dzień działający w drużynie o specjalności służby granicznej.

Światło zawitało na dwie wigilie PKP Intercity: na Grochowie, jak i przy ulicy Żelaznej. W trakcie wigilii przedstawiciele zarządu PKP Intercity zaprosili harcerzy na wiosenne zwiedzanie i pełniejsze poznawanie tajników pracy na kolei .

phm. Agata Grzywacz

instruktorka Wydziału Promocji GK ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się