zhp.pl

Start Aktualności VIII zebranie Rady Naczelnej

VIII zebranie Rady Naczelnej

UDOSTĘPNIJ
, / 773

23 października w Warszawie odbyło się VIII zebranie Rady Naczelnej ZHP. Poświęcone było przede wszystkim sprawom związanym ze zbliżającym się XXXVII Zjazdem Nadzwyczajnym ZHP (2-4 grudnia br.).

O przygotowaniach organizacyjnych do zjazdu, który odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie, poinformował zastępca naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budziński.

Pracę zespołu przygotowującego materiały związane z uchwaleniem nowych kierunków pracy harcerskiej oraz określeniem celów działania w XXI wieku przedstawiła członkini Głównej Kwatery ds. programu hm. Emilia Kulczyk-Prus.

Wyniki konsultacji projektu Strategii rozwoju ZHP przygotowanego przez zespół strategiczny zaprezentował przewodniczący tego zespołu hm. Rafał Bednarczyk, wspierany przez członków zespołu hm. Dawida Pawłowskiego i phm. Antoniego Kurka.

Wiceprzewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł, kierujący pracami zespołu statutowego, oraz członek zespołu hm. Grzegorz Całek przedstawili rezultaty prac zespołu, związane z dokonaniem zmian w Statucie ZHP.

Na każdy z tematów toczyła się ożywiona dyskusja, w której członkowie Rady zadawali pytania, prezentowali swoje opinie, dzielili się wątpliwościami oraz wskazywali na sprawy, które jeszcze do zjazdu mogą lub powinny być przedmiotem prac zespołów.    

W drugiej części obrad Rada odniosła się do projektów uchwał dotyczących składek członkowskich oraz kierunków działania i budżetu Głównej Kwatery ZHP na rok 2012. Po dyskusji zdecydowano, że w sprawie dwóch projektów składkowych wniesionych przez Główną Kwaterę, jak również wizji nowej składki zaprezentowanej przez wiceprzewodniczącego ZHP hm. Rafała M. Sochę, zebrane zostaną opinie z komend hufców i komend chorągwi. Rada Naczelna zajmie się składkami na swoim następnym zebraniu w grudniu br. Wtedy też zatwierdzony zostanie budżet Głównej Kwatery na rok 2012.

Rada Naczelna zapoznała się także z działaniami Przewodniczącego ZHP i Głównej Kwatery odnośnie ochrony krzyża harcerskiego. Wysłuchano informacji o konsultacjach z ZHR w sprawie ustalenia wspólnego stanowiska oraz zapoznano się z przygotowywanym projektem umowy o współpracy w zakresie ochrony symbolu krzyża.  

hm. Halina Jankowska
sekretarz Rady Naczelnej ZHP
 

PASSWORD RESET

Zaloguj się