zhp.pl

Start Aktualności Seminarium pastoralne

Seminarium pastoralne

UDOSTĘPNIJ
, / 730

6-9 października na Węgrzech odbędzie się Seminarium pastoralne, którego organizatowrm jest Międzynarodowa Katolicka Konferencja Skautingu (ICCS).

Jest to propozycja skierowana do instruktorów między 18 a 30 rokiem życia, którzy interesują się rozwojem duchowym i religijnym swoich harcerzy lub zuchów. Seminarium jest okazją do spotkania rówieśników z Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii i Niemiec

Jeżeli jesteś instruktorką lub instruktorem, działającymm z drużyną lub na szczeblu hufca, osobą szukającą inspiracji związanych z duchowością, zgłoś się. Musisz dobrze znać język angielski.

Masz mało czasu! Termin zgłoszeń (pod adresem michal.senk@zhp.net.pl) upływa 16 września (piątek).
Więcej informacji na stronie skauting.zhp.pl .

phm. Michał Senk
instruktor Wydziału Zagranicznego ds. ICCS

PASSWORD RESET

Zaloguj się