zhp.pl

Start Aktualności Miejsce harcerstwa w państwie

Miejsce harcerstwa w państwie

UDOSTĘPNIJ
, / 904

W piątek 19 sierpnia w czasie II Zlotu Kadry odbyła się debata „Miejsce harcerstwa w państwie”. W spotkaniu wzięła udział minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, przewodniczący ZHP senator hm. Adam Massalski, ks. ppłk Krzysztof Kacorczyk z Ordynariatu Polowego WP, prezes zarządu firmy „Gremi” Jan Godłowski. Rzecznika Praw Dziecka reprezentowała Barbara Sochal, a szefa Sztabu Generalnego WP płk Andrzej Szczołek. W spotkaniu wzięli także udział: naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica wraz z członkami władz naczelnych Związku Harcerstwa Polskiego, druhna Barbara Wachowicz oraz były przewodniczący ZHP hm. Andrzej Borodzik. Debatę prowadzili redaktor Maciej Wróbel z olsztyńskiego TVP oraz hm. Rafał Bednarczyk komisarz zagraniczny ZHP.

W trakcie kilkugodzinnego spotkania uczestnicy debaty poruszyli wiele spraw związanych z prawnymi, ekonomicznymi i programowymi ramami działania harcerstwa.

Minister Katarzyna Hall poparła starania Związku Harcerstwa Polskiego o organizację 25. Światowego Jamboree Skautowego w 2023 r.

Uczestnicy debaty spojrzeli na ruch harcerski z różnych perspektyw. Minister Hall przypomniała, że ZHP jest ważnym partnerem dla szkoły. Płk Andrzej Szczołek zwrócił uwagę na wychowanie patriotyczne, stanowiące ważny element harcerskiej pracy.
Druh Adam Massalski podkreślił, że model wychowywania młodzieży w duchu wartości harcerskich sprawdził się w ciągu 100 lat działalności ruchu i nadal pozostaje aktualny.

W debacie nie zabrakło również żywej dyskusji, którą wywołały prezentacje różnych modeli finansowania organizacji harcerskich.
 – ZHP działa długofalowo. Wychowanie w drużynach harcerskich nie jest akcyjne. To ciągła praca, którą wykonują drużynowi. Natomiast państwo proponuje organizacjom społecznym walkę o granty, które wspierają konkretne imprezy czy też wypoczynek letni. Może się więc zdarzyć, że nie będzie kogo rekrutować do udziału w tych akcyjnych formach – powiedziała druhna Naczelnik.

Wielokrotnie przewijało się ważne spostrzeżenie, że ZHP jako największa organizacja pozarządowa zajmująca się wychowaniem nie mieści się programowo i strukturalnie w aktualnym kształcie współpracy państwa polskiego z III sektorem – być może należałoby znaleźć nowe rozwiązanie systemowe, w którym państwo delegowałoby organizacjom harcerskim część zadań zleconych w obrębie wychowania na specjalnych zasadach, jak w przypadku celowych organizacji, takich jak PCK, OSP czy Związek Łowiecki. Radna sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego hm. Lucyna Andrysiak opowiedziała o możliwości zawierania wieloletnich porozumień między organizacjami pozarządowymi a samorządem terytorialnym. Hm. Andrzej Borodzik przypomniał, że w II Rzeczpospolitej harcerstwo jako organizacja propaństwowa była współfinansowana przez państwo.

– Żeby skutecznie wychowywać młodego człowieka, potrzebne jest zgodne współdziałanie szkoły, rodziców i organizacji pozarządowych – powiedziała minister Katarzyna Hall podsumowując debatę.

 

phm. Karol Gzyl
uczestnik debaty

foto: Sebastian Godziszewski, Paweł Piaskiewicz

PASSWORD RESET

Zaloguj się