zhp.pl

Start Aktualności Harcerstwo wczoraj, dziś i jutro

Harcerstwo wczoraj, dziś i jutro

UDOSTĘPNIJ
, / 1125

19 listopada 2011 r. w gmachu Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja naukowa „Harcerstwo wczoraj, dziś i jutro” zorganizowana z okazji zakończenia obchodów 100-lecia powstania harcerstwa w województwie pomorskim. Organizatorem konferencji była Komenda Gdańskiej Chorągwi i Uniwersytet Gdański.

W czasie konferencji nie zabrakło znamienitych znawców i dokumentalistów historii harcerstwa, którzy zaprezentowali wyniki swoich długoletnich badań. Przewodniczący ZHP prof. hm. Adam Massalski rozpoczął konferencję wystąpieniem „Związek Harcerstwa Polskiego. 100-lat służby Państwu i Narodowi”. Niezwykle interesujące prelekcje zaprezentowali pracownicy Wydziału Nauk Społecznych UG: dr hab. Andrzej Gąsiorowski o zaangażowaniu harcerzy i instruktorów gdańskich i pomorskich w działania specjalne w czasie II wojny światowej , dr Tomasz Maliszewski o działalności Harcerskiego Uniwersytetu Ludowego w Nierodzimiu. Wygłoszono referaty na temat harcerstwa starogardzkiego, puckiego, kwidzyńskiego, helskiego, historii harcerstwa o specjalności lotniczej, czerwonych beretów i turystycznej. O swoich pierwszych zbiórkach harcerskich opowiedział nam hm. Kazimierz Badziąg, co było niezwykłym przeżyciem dla uczestników konferencji ponieważ prelegent skończył niedawno 90 lat.

W chorągwianej kronice znalazły się wpisy: „Dziękuję za wspaniałą ucztę duchową pozwalającą jeszcze pełniej zapuścić korzenie w Harcerstwie Polskim”, „Takie obchody stulecia harcerstwa są niezwykłą okazją do promocji wzorów i ideałów wychowawczych harcerstwa”.

hm. Bogdan Mierzejewski
komendant konferencji, skarbnik Chorągwi Gdańskiej ZHP
 

PASSWORD RESET

Zaloguj się