zhp.pl

Start Aktualności Drużynowy a Strategia ZHP

Drużynowy a Strategia ZHP

UDOSTĘPNIJ
, / 985

W minioną sobotę 26 marca indywidualnie zaproszeni drużynowi wyróżnieni listem Naczelnika ZHP oraz drużynowi obecni na Rajdzie Arsenał wzięli udział w konferencji "Drużynowy a Strategia ZHP".

W konferencji wzięło udział 42 drużynowych i kilku szczepowych z 11 chorągwi ZHP: podkarpackiej, łódzkiej, kieleckiej, zachodniopomorskiej, śląskiej, dolnośląskiej, wielkopolskiej, krakowskiej, białostockiej, kujawsko-pomorskiej i gdańskiej, a więc reprezentatywna grupa osób pełniących najważniejszą funkcję w naszej organizacji.

Uczestnicy najpierw wysłuchali prezentacji wstępnej hm. Rafała Bednarczyka na temat kształtowania się strategii w historii od strony pojęciowej i metodologicznej, a także jak do tej pory pracowano ze strategią w ZHP. Następnie dokonano podziału na 4 zespoły: program, finanse, struktura, kontakty zewnętrzne, w których drużynowi dokonali analizy działania naszej organizacji z punktu widzenia drużyny i skuteczności jej codziennego funkcjonowania w ZHP. Wymiana informacji między drużynowymi z różnych chorągwi, pracującymi w zespołach, była często burzliwa, natomiast wnioski przekonały wszystkich, że konieczne są pilne zmiany w ZHP. Zmiany te należy wprowadzić poprzez nową strategię i statut, tak aby drużynowym w naszej organizacji pracowało się zdecydowanie lepiej i aby organizacja udzielała im lepszego wsparcia w ich codziennych działaniach. Następnie uczestnicy wspólnie starali się znaleźć jak najlepsze rozwiązania opisanych wcześniej problemów.

Na koniec odbył się panel z wiceprzewodniczącym ZHP hm. Dariuszem Supłem i naczelniczką ZHP hm. Małgorzatą Sinicą, podczas którego przedstawiciele władz zaprezentowali swoją opinię dotyczącą opisanych przez drużynowych problemów organizacji, a drużynowi mogli zadawać często trudne pytania. 

hm. Rafał Bednarczyk
członek GK ZHP, komisarz zagraniczny ZHP

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się