zhp.pl

Start Aktualności Dołącz do grupy ds. polityki młodzieżowej PROM

Dołącz do grupy ds. polityki młodzieżowej PROM

UDOSTĘPNIJ
, / 772

Głównym celem utworzenia grupy jest realizowanie przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych zadań z zakresu współtworzenia polityki młodzieżowej w Polsce, m.in. przez:

– reprezentowanie PROM na posiedzeniach komisji sejmowych,

– współpracę z ministerstwami: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Edukacji Narodowej oraz Pracy i Polityki Społecznej w zakresie opiniowania dokumentów dotyczących młodzieży,

–  uczestniczenie w spotkaniach i posiedzeniach innych organów administracji rządowej, na których mile widziana jest obecność PROM,

– zainicjowanie i współtworzenie Międzysektorowego Zespołu do spraw młodzieży,

– współpracę z organami zajmującymi się reprezentowaniem jednostek samorządu terytorialnego i tworzenie przyjaznego klimatu do organizowania młodzieżowych rad.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie PROM tutaj.

pwd. Justyna Sikorska
członek Zarządu PROM

PASSWORD RESET

Zaloguj się