zhp.pl

Start Aktualności Betlejemskie Światło Pokoju u Prezydenta RP i w Sejmie

Betlejemskie Światło Pokoju u Prezydenta RP i w Sejmie

UDOSTĘPNIJ
, / 787

Betlejemskie Światło Pokoju – symbol nadziei, miłości i pojednania dotarło do Pałacu Prezydenckiego. Płomień z Betlejem przekazali w środę Parze Prezydenckiej harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego.

– Generalnie wierzymy w to, że świat jest dobry i piękny, ale zawsze coś jest do zrobienia, do poprawienia, do uszlachetnienia, do uczynienia lepszym – mówił prezydent Bronisław Komorowski w trakcie spotkania z harcerzami, podczas którego dzielono się opłatkiem i śpiewano kolędy.

– Chcę, dziękując za Światło Betlejemskie, które skupia nas wszystkich tu w Pałacu Prezydenckim, w Polsce, życzyć, abyście we własnych środowiskach, każdy indywidualnie, we własnym zastępie, szczepie, hufcu, drużynie, chorągwi, czuł, że to wielkie magiczne harcerskie zobowiązanie: żeby z jednej strony cieszyć się światłem, jego pięknem urokiem, a z drugiej – zachować przekonanie, że patrząc na to światło mamy wewnętrzną potrzebę, aby choć trochę ten świat poprawić i uczynić lepszym – zaznaczył prezydent.
 

Również 14 grudnia o godz. 15.00 Betlejemskie Światło Pokoju zostało przekazane w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej na ręce marszałek Ewy Kopacz i towarzyszących jej wicemarszałków.

Pani Marszałek, która niegdyś była instruktorką harcerską w stopniu przewodniczki, szczerze podziekowała za Światło, które płonąć będzie w budynku Sejmu. Życzyła harcerzom sukcesów w trudnej drodze wychowywania polskiej młodzieży. W uroczystości wzięła udział naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica i zastępca naczelnika hm. Krzysztof Budziński.

za serwwisem prezydent.pl

 
Zdaniem Bronisława Komorowskiego, zawsze jest coś do zrobienia w naszym własnym domu, w naszym otoczeniu, w kraju – tam gdzie jesteśmy, tam gdzie są harcerze.
Również 14 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju zostanie przekazane w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość z udziałem marszałek Sejmu Ewy Kopacz zaplanowana jest na godzinę 15.00.  Za serwisem prezydent.pl

phm. Karol Gzyl
kierownik Wydziału Promocji GK ZHP

fot. Piotr Molecki

PASSWORD RESET

Zaloguj się