zhp.pl

Start Aktualności 15. rocznica śmierci hm. Stefana Mirowskiego

15. rocznica śmierci hm. Stefana Mirowskiego

UDOSTĘPNIJ
, / 890

13 lipca, w 15  rocznicę śmierci hm. Stefana Mirowskiego, delegacja Głównej Kwatery ZHP z naczelniczką ZHP hm. Małgorzatą Sinicą złożyła na Jego grobie na warszawskim wojskowym Cmentarzu Powązkowskim wiązankę kwiatów i zapaliła znicze.

Druh Mirowski był jednym z najwybitniejszych instruktorów w stuletnich dziejach ruchu harcerskiego, niekwestionowanym autorytetem, człowiekiem prawym i niesłychanie skromnym. Bardzo brakuje Go wśród nas.

Hm. Stefan Mirowski (1920 – 1996) był wychowankiem 21 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. gen. Ignacego Prądzyńskiego. Był komendantem wielu obozów letnich 21 DH. Uczestnik Jamboree w Gödöllő na Węgrzech (1933), Jubileuszowego Zlotu ZHP w Spale (1935) i Jamboree w Vogelenzang w Holandii (1937). Jako swoje credo życiowe przyjął hasło, rzucone przez gen. Roberta Baden-Powella: "Szukajcie przyjaciół!". W lipcu 1939 r. prowadził obóz drużyny w Nowosiółkach koło Wołkowyska nad rzeczką Szczarą.
We wrześniu 1940 r. został powołany na funkcję komendanta Hufca "Mokotów Górny" w Warszawskiej Chorągwi Szarych Szeregów (Ul "Wisła"). Organizator i komendant "Zawiszy" w Szarych Szeregach, kierownik wydziału Głównej Kwatery Szarych Szeregów "Pasieki". Był także członkiem Komendy Głównej organizacji "Wawer".
W grudniu 1942 r. ukończył kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty "Agricola" AK w stopniu sierżanta podchorążego, a 1 maja 1944 r. został awansowany do stopnia podporucznika Armii Krajowej.
W latach 1945-1948 pełnił funkcję zastępcy komendanta Warszawskiej Chorągwi ZHP. Współdziałał przy reaktywowaniu 21 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Usunięty z ZHP w 1949. Powrócił do służby w 1956 r. Wziął udział w Krajowym Zjeździe Działaczy Harcerskich w Łodzi (Zjeździe Łódzkim). Wraz z odejściem Aleksandra Kamińskiego z funkcji przewodniczącego RN ZHP w 1959 r. odchodzi z ZHP.
Ponownie powrócił do ZHP w 1989 r., aktywnie uczestnicząc w przeprowadzaniu zmian w organizacji. Na XXVIII Zjeździe ZHP w grudniu 1990 r. wybrany został na funkcję przewodniczącego ZHP.
Zmarł nagle podczas światowej konferencji skautowej w Oslo, gdzie przewodniczył delegacji odbierającej certyfikat potwierdzający członkostwo ZHP w WOSM – Światowej Organizacji Ruchu Skautowego.
Imię hm. Stefana Mirowskiego nosi Chorągiew Dolnośląska ZHP.

hm. Adam Czetwertyński
instruktor Biura GK ZHP

Font Resize
Contrast

PASSWORD RESET

Zaloguj się