zhp.pl

Start Aktualności Zło dobrem zwyciężaj

Zło dobrem zwyciężaj

UDOSTĘPNIJ
, / 880

Ksiądz Jerzy Popiełuszko za św. Pawłem powtarzał „Zło dobrem zwyciężaj”. Pokazywał, jak być dobrym, czyniąc dobro. Pomagał potrzebującym. Mówił o prawdzie i żył prawdą. Każdego uważał za bliźniego.

Dziś 6 czerwca na placu Piłsudskiego odbyła się beatyfikacja sługi bożego księdza Jerzego. W uroczystościach uczestniczyli harcerze, którzy tak jak On nieśli chętną pomoc bliźnim – roznosili wodę, wskazywali drogę, odnajdywali zagubionych, pilnowali porządku.

Harcerze i harcerki towarzyszyli następnie relikwiom błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w procesji z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie oraz uczestniczyli w uroczystościach złożenia relikwii ks. Jerzego Popiełuszki w Panteonie Wielkich Polaków w dolnej części świątyni obok symbolicznego grobu papieża Jana Pawła II a także grobów Ryszarda Kaczorowskiego, Krzysztofa Skubiszewskiego i ks. Jana Twardowskiego.

W uroczystościach wzięli udział członkowie GK ZHP.

hm. Monika Jurecka
członkini GK ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się