zhp.pl

Start Aktualności VIII Harcerskie spotkanie po latach

VIII Harcerskie spotkanie po latach

UDOSTĘPNIJ
, / 799

26 września w Miedzeszynie (Warszawa) jak co roku na początku jesieni spotkali się po latach byli instruktorzy Głównej Kwatery ZHP, członkowie władz, instruktorzy komend chorągwi, szkół instruktorskich, działający czynnie od roku 1956 do dziś – łącznie około 250 osób. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący ZHP hm. Adam Massalski, naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica i zastępca naczelnika hm. Krzysztof Budziński.  Uczestników powitał przewodniczący komitetu organizacyjnego spotkań po latach były naczelnik ZHP hm. Andrzej Ornat.

Krótką gawędę o roli instruktorów w harcerskim wychowaniu wygłosił druh przewodniczacy. Następnie hm. Marek Zieliński zaprezentował program nowej inicjatywy byłych instruktorów harcerskich – Fundacji Przyjaciół Harcerstwa. Celem Fundacji jest między innymi Inspirowanie i organizowanie społecznego ruchu na rzecz pomocy drużynom, szczepom komendom i innym jednostkom harcerskim. Jedną z pierwszych inicjatyw Fundacji jest uruchomienie portalu społecznościowego "Myharcerze". Od 26 września można już wpisywać się do grona przyjaciół harcerskich.

Grupie byłych instruktorów harcerskich, przede wszystkim działających aktywnie w latach siedemdziesiątych, wręczono honorowe wyróżnienia, którymi są piękne kolorowe ich portrety. W gronie tym znalazła się zasłużona instruktorka z Rzeszowa hm. Zofia Nowakowska i były naczelny redaktor Rozgłośni Harcerskiej hm. Mieczysław Kasprzyk.

A później rozmowom między dawno niewidzianymi przyjaciółmi nie było końca…

hm. Adam Czetwertyński
instruktor Biura GK ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się