zhp.pl

Start Aktualności Prace przy powołaniu PRM

Prace przy powołaniu PRM

UDOSTĘPNIJ
, / 899

29-30 maja w Sulejówku odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej pracującej nad zbudowaniem reprezentacji polskiej młodzieży. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 27 organizacji skupiających młodzież i działających na rzecz młodzieży. Współorganizatorem spotkania był Związek Harcerstwa Polskiego, w imieniu którego spotkanie prowadziła hm. Beata Matyjaszczyk.

Podczas spotkania wypracowano cele działania Polskiej Rady Młodzieży oraz przyjęto założenia do dalszej pracy:
Polska Rada Młodzieży będzie działała w formie związku stowarzyszeń. Na podstawie tej decyzji członkami PRM będą podmioty posiadające osobowość prawną.

Podstawę dalszej pracy stanowić będzie wypracowany po konsultacjach w roku 2009 projekt statutu PRM.
Młodzieżowe rady miasta, których przedstawiciel uczestniczył w spotkaniu, zostaną zaproszone do prac PRM jako obserwatorzy. Ze względów organizacyjnych zebrani nie widzieli możliwości przyjmowania do PRM jako członków lub obserwatorów grup nieformalnych.

Przyszła PRM będzie reprezentowała organizacje członkowskie a działać będzie w interesie całej polskiej młodzieży.
Zebrani postanowili zmienić termin konsultacji społecznej na dzień 26 czerwca 2010 r., aby umożliwić uczestnictwo w spotkaniu osobom pracującym. Będą wówczas przedstawione założenia funkcjonowania Polskiej Rady Młodzieży. Konsultacje odbywać się będą też poprzez stronę internetową, która jest w trakcie przygotowywania.

Organizacje uczestniczące w spotkaniu: Związek Harcerstwa Polskiego, Fundacja „Świat na tak”, Stowarzyszenie Polska Rada Młodzieży (PRM), Związek Młodzieży Wiejskiej, Stowarzyszenie Amnesty International, Forum Młodych Ludowców, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, Klub Inteligencji Katolickiej, Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club, Stowarzyszenie Projekt: Polska, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Zrzeszenie Studentów Polskich, Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, Liga Obrony Kraju, Związek Ochotniczych Strazy Pożarnych RP, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „Partnerstwo Sztuk” w Gołdapi, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach, Dolnośląska Rada Młodzieży, Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu, Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin, Stowarzyszenie „Wspólne Miasto”, Stowarzyszenie Harcerskie, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki.

hm. Beata Matyjaszczyk
instruktorka GK ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się