zhp.pl

Start Aktualności Podsumowanie Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa

Podsumowanie Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa

UDOSTĘPNIJ
, / 840

23 września w Pałacu Sztuki TPSP w Krakowie  odbyło się spotkanie sumujące Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa Kraków 2010. Przedsięwzięcie o takiej skali, w którym wzięło udział 8 tysiecy uczestników, wymagało ogromnego wkładu pracy od organizatorów, ale także silnego wsparcia przez różnorodnych partnerów.

O godz. 14.00 hm. Krzysztof Budziński, komendant Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa Kraków 2010 powitał gości i przedstawił krótką prezentacją multimedialną o zlocie. Następnie wręczył wszystkim partnerom zlotu pamiątkowe podziękowania, barwnie opisując rolę i sposób wsparcia, udzielonego przez tychże partnerów.

Wśród gości spotkania, bez pomocy których zorganizowanie zlotu byłoby niemożliwe, znaleźli się między innymi przedstawiciele władz: Tadeusz Trzmiel, wiceprezydent miasta Krakowa, Adam Młot, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. bezpieczeństwa imprez sportowych i masowych, Tadeusz Czarny, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu miasta Krakowa, Stanisław Bisztyga, senator  RP, dr hab. Wiesław Gumuła, dyrektor oddziału okręgowego NBP.

W imieniu przedstawicieli służb, które wspierały ZHP w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom, podziękowania odebrali:  Paweł Płużyczka z Komendy Miejskiej Policji, st. kpt. mgr inż. Stanisław Nowak, zastępca komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Zbigniew Ulman, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Krakowie oraz mgr inż. Adam Jędrzejczyk z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

Nie zabrakło też przedstawicieli partnerów, bez których nie udałoby się zapewnić organizacji życia codziennego uczestnikom Zlotu: Anny Krzyżanowskiej, zastępcy dyrektora ds. Utrzymania Terenów – Architekt Krajobrazu i Zieleni, Piotra Piotrowskiego (ZUE), Tadeusza Króla, wiceprezesa zarządu MPO w Krakowie, Mariusza Barczyka (Gaspol), Krzysztofa Guzka (Impel).

Komendant Zlotu hm. Krzysztof Budziński podziękował także Towarzystwu Przyjaciół Sztuk Pieknych w Krakowie – gospodarzowi zarówno spotkania podsumowującego Zlot, jak i wystawy „Harcerskie Dekady”.

Wśród tych, którzy otrzymali podziękowania od komendanta zlotu, znaleźli się także instruktorzy harcerscy, m.in.: pwd. Magdalena Wąsik, szefowa biura prasowego gniazda krakowskiego i Wiktor Maj, instruktor odpowiadający za recepcję zlotu.

Na zakończenie zgromadzeni uczestniczyli w premierowej projekcji reportażu filmowego ze zlotu, zwiedzili wystawę „Harcerskie Dekady”. Mały poczęstunek przygotowany został przez jednego z kluczowych partnerów Zlotu – restaurację „Piri Piri”.

Wielu partnerów, którym dziękowaliśmy, wyraziło chęć wsparcia Związku Harcerstwa Polskiego w realizacji przyszłych tego typu przedsięwzięć.

phm. Magdalena Suchan
kierownik Wydziału Promocji GK ZHP
rzecznik prasowy Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa Kraków 2010

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się