zhp.pl

Start Aktualności „Mam szczerą wolę” dla każdej drużyny!

„Mam szczerą wolę” dla każdej drużyny!

UDOSTĘPNIJ
, / 909

„Harcerstwo jest jednym z najstarszych ruchów wychowawczych na ziemiach polskich. Mimo zmiennych kolei historii, trwa na straży sformułowanych 100 lat temu ideałów, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim – służby Bogu, Polsce i Bliźnim – jest dzisiaj ważnym partnerem w wychowywaniu młodych Polaków.” Pierwsze słowa Uchwały XXXVI Zjazdu ZHP skłaniają nas do poszukiwania nowych dróg pracy z naszymi podstawami ideowymi zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Jednym z efektów pracy wielu instruktorów z całej Polski jest książka pt.„Mam szczerą wolę” – poradnik metodyczny  wydany wspólnie przez Główną Kwaterę ZHP i Rzecznika Praw Dziecka. Podręcznik może otrzymać każda gromada i drużyna.
 

Jak to zrobić? Hufce, które wyślą do GK ZHP zamówienie na podręczniki, otrzymają je bezpłatnie, pokrywając tylko koszty przesyłki. Zamówienia należy przesyłać na adres program@zhp.pl, w treści e-maila należy podać ilość podstawowych jednostek organizacyjnych działających w hufcu, ponadto adres do wysyłki oraz numer telefonu do członka komendy hufca odpowiedzialnego za zamówienie. Paczki będą wysyłane do hufców za zaliczeniem pocztowym, obejmującym koszty przesyłki.
 

Podręcznik zawiera kilkadziesiąt konspektów zbiórek, warsztatów, pomysłów na projekty oraz sprawności związane z Prawem i Obietnicą Zucha oraz Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim oraz scenariusze zajęć dotyczące praw dziecka. Wszystkie materiały zostały przygotowane przez kompetentnych pedagogów, psychologów i instruktorów harcerskich.
 

hm. Emilia Kulczyk-Prus
członkini GK ZHP ds. programowych
 

PASSWORD RESET

Zaloguj się