zhp.pl

Start Aktualności Konkurs dla dyrektorów szkół -Szkoła obywateli-

Konkurs dla dyrektorów szkół -Szkoła obywateli-

UDOSTĘPNIJ
, / 882

Minister edukacji narodowej Katarzyna Hall ogłosiła 22 kwietnia 2010 r. konkurs dla dyrektorów szkół "Szkoła obywateli" o nagrodę im. Anny Radziwiłł za działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Nagrodą im. Anny Radziwiłł wyróżnieni zostaną dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, m.in. za kształtowanie postaw obywatelskich i tworzenie tradycji szkoły zbudowanej na wartościach patriotycznych, za współpracę szkoły w ramach realizowanych projektów z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, w tym organizacjami pozarządowymi, oraz za aktywny i trwały udział szkoły w lokalnym życiu społecznym.

Kandydatów do nagrody mogą wskazywać organizacje współpracujące ze szkołami.

Główna Kwatera ZHP prosi komendy chorągwi o wzięcie aktywnego udziału w konkursie i zgłaszanie do kuratoriów oświaty Dyrektorów spełniających kryteria konkursu.

Kandydaci mogą być zgłaszani do 15 lipca 2010 r. Szczegółowe informacje o konkursie na stronie MEN.

phm. Aleksandra Joniec-Kur
szef Biura GK ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się