zhp.pl

Start Aktualności Cała Polska powie „Sprawdzam!”

Cała Polska powie „Sprawdzam!”

UDOSTĘPNIJ
, / 825

15 listopada 2010 r. cała Polska powie „Sprawdzam!” kandydatom w wyborach samorządowych.

Tego dnia o godz. 14.30 w całej Polsce idziemy do kandydatów na burmistrzów/wójtów/prezydentów naszych miast i gmin, prosimy o 5-minutowe spotkanie i zadajemy im pięć pytań, umieszczonych poniżej, notujemy odpowiedzi, czytamy je następnie kandydatowi (żeby potwierdził, że został dobrze zrozumiany) i wklejamy do formularza, który można będzie można znaleźć w Internecie pod adresem: http://polskamyslaca.zhp.pl/formularz.html (od 15 listopada).

Wśród osób, które poprzez powyższy formularz prześlą odpowiedzi swoich rozmówców – kandydatów na burmistrzów/wójtów/prezydentów – zostaną rozlosowane nagrody.

Oto pytania:
1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pan(-i) rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).
2. Co Pan(-i) zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?
3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pan(-i) pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.
4. Gdyby budżet naszego miasta/gminy niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pani/Pana decyzja?
a) przeznaczył(-a)bym te środki na skanalizowanie kilku nowych ulic, utwardzenie nawierzchni i budowę małej elektrowni wiatrowej,
b) przeznaczył(-a)bym je na świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.
5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

Link do tego wydarzenia na facebooku:
http://www.facebook.com/?sk=events#!/event.php?eid=138924676157000

hm. Maciej Młynarczyk
szef Zespołu Wychowania Patriotycznego i Obywatelskiego GK ZHP

PASSWORD RESET

Zaloguj się