Karta członkowska

FORMULARZE SERWISU KART - Przejdź do formularzy, żeby zgłosić zniszczenie, zagubienie karty, chęć zmiany danych na karcie, zmianę statusu karty, chęć wymiany jedngo rodzaju karty na drugi.
Wyjaśnienie wielu szczegółowych kwestii znajduje się w dziale FAQ - niniejszego serwisu.
Numer kontaktowy do 24-godzinnego Centrum Obsługi BRE: +48 (42) 678 05 05.

Karta członkowska ZHP to oficjalny dokument potwierdzający przynależność do Związku Harcerstwa Polskiego. Otrzymuje się ją po poprawnym wprowadzeniu danych do systemu Ewidencja ZHP.

Od dnia 30 kwietnia 2013 wprowadza się dwa rodzaje kart:
- kartę zwykłą - kartę członkowską ZHP bez funkcji płatniczej,
- kartę członkowską ZHP z funkcją płatniczą (dotychczas stosowany rodzaj karty).

Karta członkowska ZHP z funkcją płatniczą jest ważna od momentu jej wyprodukowania do:
- utraty członkostwa w ZHP i skreśleniu z Ewidencji ZHP,
- wyczerpania się terminu ważności (3 lata).
Nie trzeba jej aktywować by stała się ona dokumentem ZHP.

Karta zwykła - karta członkowska ZHP bez funkcji płatniczej jest ważna bezterminowo od momentu jej wyprodukowania. Traci ważność w przypadku utraty członkostwa w ZHP i skreślenia z Ewidencji ZHP.

Oba rodzaje kart posiadają 3 wzory i są dedykowane grupom:
Pomarańczowa – dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników
Niebieska – dla instruktorów ZHP
Brązowa – dla seniorów

Karty produkowane są w systemie kwartalnym, następnie trafiają do właściwej komendy chorągwi przesyłką pocztową. Dana chorągiew przekazuje odpowiednie karty swoim hufcom. Drużynowy odbiera karty we właściwej dla siebie komendzie hufca. Karta członkowska ZHP jest umieszona w kopercie adresowanej do konkretnego członka ZHP. Członek ZHP otrzymujący kartę potwierdza jej odbiór poprzez złożenie podpisu na prokotole odbiorczym.

W przypadku karty z funkcją płatniczą, na liście umieszczonym wewnątrz koperty zwanym "Card Mailerem" (broszura, do której przyczepiona jest karta) należy zapisać numer karty, numer ewidencyjny oraz kod autentykacji, jeśli zarejestruje się kartę w Internetowym Serwisie Kart iBRE. Te informacje są potrzebne w razie zagubienia bądź zniszczenia karty.

Elementy karty członkowskiej ZHP bez funkcji płatniczej

1. Imię i Nazwisko
2. Numer członkowski ZHP
3. Logo ZHP
4. Podpis posiadacza karty
5. Kod kreskowy
6. Numer członkowski ZHP

Elementy karty członkowskiej ZHP z funkcją płatniczą

1. Imię i Nazwisko
2. Numer członkowski ZHP
3. Numer karty nadany przez bank
4. Logo ZHP
5. Kod kreskowy
6. Pasek magnetyczny
7. Hologram
8. Podpis posiadacza karty
9. Kod bezpieczeństwa CVV2
10. Numer rachunku karty